Konturówka do szkła i porcelany

10

Konturówka do szkla

Farba wodna na szkło wykorzystywana do wykonywania konturów na szkle.

  1. Należy usunąć wszelki tluszcz z powrzchni, która chcemy dekorować – alkoholem lub acetonem

  2. Nalożyć farbę za pomocą aplikatora, należy trzymać malowany przedmot w pozycji poziomej, aby zapobec powstawania zacieków. Pozostaiwć przedmiot do wyschnięcia na okolo 10 – 20 minut..

  3. Ewentualne bledy można usunąć jęśli farba jest jeszcze świeża za pomocą rozpuszczalnika nitro.

  4. Farby zostaly zaprojektowane do dekoracji i nie powinny mieć kontaktu z żywnością.