Aurum Brill – pozłotka do ram

3

Aurum Brill – złoto ciemne lub jasne do ram

Farba rozpuszczalnikowa. Sluży do malowania drewna lub metalu.

  1. Należy usunąć wszelki tluszcz z powrzchni, która chcemy dekorować – alkoholem lub acetonem

  2. Nalożyć farbę za pomocą miekkiego pędzla, należy trzymać malowany przedmot w pozycji poziomej, aby zapobec powstawania zacieków. Pozostaiwć przedmiot do wyschnięcia na okolo 8 godzin.

  3. Ewentualne bledy można usunąć jęśli farba jest jeszcze świeża za pomocą rozpuszczalnika nitro.

  4. Farby zostaly zaprojektowane do dekoracji i nie powinny mieć kontaktu z żywnością.